Niedziela, 16 maja 2021r. | Imieniny: Andrzeja, Jedrzeja, Szymona
Pokaż menu

WOLONTARIAT W GMINNYM OŚRDOKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU

16 kwietnia, 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach świadczenia wsparcia w formie wolontariatu w zakresie pomocy osobom ubogim lub zagrożonym ubóstwem, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Chcielibyśmy, aby Państwa uczestnictwo w projekcie rozwijało i wspierało ideę wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Kłobuck. Wierzymy, że czynny udział w wolontariacie oprócz nabycia cennych umiejętności będzie miał także wymierny wpływ na postrzeganie i propagowanie przez Państwa chęci pomocy innym osobom, a wspólne działania przyczynią się do aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz motywowaniu do działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku Panią Iloną Telenga.

Telefon: 34 37 35 100

Adres e-mail:
Gmina Kłobuck
Kłobuck jest gminą miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Powierzchnia gminy stanowi 14,67% powierzchni powiatu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).