Sobota, 27 lutego 2021r. | Imieniny: Gabriela, Anastazji
Pokaż menu

Do końca 2021 roku należy wymienić ponad 10-letnie piece centralnego ogrzewania

19 stycznia, 2021

Jak oszacowały władze województwa śląskiego, ponad połowa zanieczyszczeń powietrza na tym obszarze pochodzi z gospodarstw domowych. Zła jakość powietrza, zwłaszcza w szczycie sezonu grzewczego, zainicjowała podjęcie już w 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwały antysmogowej, której głównym celem jest zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i na środowisko. Nakłada ona na mieszkańców województwa szereg obowiązków związanych z dbaniem o jakość atmosfery.

Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku wprowadziła na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. W szczególności chodzi o kotły, kominki i piece, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło, a nie spełniają standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Radni zdecydowali się ponadto wprowadzić zakaz spalania węgla brunatnego i produktów z jego udziałem; paliw, w których udział węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc., a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

W uchwale antysmogowej określono także terminy, do których należy wymienić piece na urządzenia spełniające obowiązujące normy ekologiczne. Obowiązek ten uzależniono od daty produkcji użytkowanego urządzenia.

Do końca 2021 roku muszą to zrobić użytkownicy pieców ponad 10-letnich lub urządzeń pozbawionych tabliczki znamionowej. Zgodnie z zapisami uchwały od 1 stycznia 2022 roku korzystanie z nich będzie zabronione. Ponadto do końca 2023 roku wymienione muszą zostać kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, do końca 2025 roku - kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji, a z końcem 2027 roku - kotły 3 lub 4 klasy.

Zapisy uchwały antysmogowej podjęto zgodnie z delegacją określoną art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Za ich zlekceważenie grozi kara grzywny, nawet do wysokości 5 tys. zł. Przewiduje to art. 334 wspomnianej ustawy stanowiący, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

fot. Pixabay
Gmina Miedźno
Miedźno jest to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Gmina stanowi 12,73% powierzchni powiatu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).