Piątek, 15 stycznia 2021r. | Imieniny: Pawła, Arnolda, Izydora
Pokaż menu

Fundusz sołecki w 2021 roku. Jakie zadania wskazali mieszkańcy gminy?

24 listopada, 2020

Poszczególne sołectwa w Gminie Miedźno zdecydowały na zebraniach wiejskich, na jakie inicjatywy zostaną wydatkowane środki przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Plan tych wydatków stanowi załącznik do projektu uchwały budżetu naszego samorządu na 2021 rok.

Fundusz sołecki jest wyodrębnioną z budżetu pulą pieniędzy, która ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności wydatkowania środków ze strategią rozwoju gminy. Jego wysokość oblicza się na podstawie specjalnego, określonego w ustawie wzoru. Decydująca w tym zakresie jest liczba mieszkańców danego sołectwa.

Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych w przygotowanych wcześniej wnioskach. Zatwierdzają je mieszkańcy na zebraniach wiejskich, a urząd przyjmuje do realizacji, ujmując zadania w uchwale budżetowej.

W tym roku mieszkańcy Gminy Miedźno rozdysponowali łącznie kwotę 314 757,60 zł. Na jakie zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku przeznaczone zostaną te środki?

1. BOROWA - 31 553,84 zł
- termomodernizacja budynku OSP Borowa

2. DĘBINIEC - 28 476,54 zł
- zakup nieruchomości gruntowej w sołectwie

3. IZBISKA - 23 286,46 zł

- doposażenie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Izbiska

4. KOŁACZKOWICE DUŻE - 29 532,93 zł

- przebudowa wejścia świetlicy wiejskiej
- remont sali OSP Kołaczkowice

5. KOŁACZKOWICE MAŁE - 16 305,11 zł

- dofinansowanie budowy nowego oświetlenia przydrożnego

6. MIEDŹNO - 45 929,90 zł

- wsparcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie
- wsparcie dla Klubu Sportowego „GROM" Miedźno

- wsparcie dla OSP Miedźno - orkiestra oraz zakup umundurowania
- remont krzyża na ulicy Jagiełły i ulicy Leśnej

- wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie

7. MOKRA - 44 919,44 zł

- termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynku OSP Mokra

8. OSTROWY NAD OKSZĄ - 45 929,90 zł
- dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY"
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYTAN”
- dofinansowanie OSP Ostrowy nad Okszą

- dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą

- dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku

- dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą

- dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą

- dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą

- zakup i montaż ławki przy Pomniku Powstańców na Mazówkach

9. WAPIENNIK - 23 240,53 zł

- zakup i montaż dwóch wiat przystankowych

- zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw

10. WŁADYSŁAWÓW - 25 582,95 zł
- dofinansowanie orkiestry w Miedźnie

- dofinansowanie OSP Władysławów

- dofinansowanie organizacji Dnia Mamy oraz Dnia Dziecka

- wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich we Władysławowie

- dofinansowanie działalności Świetlicy Wiejskiej
Gmina Miedźno
Miedźno jest to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Gmina stanowi 12,73% powierzchni powiatu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).