Wtorek, 24 listopada 2020r. | Imieniny: Flory, Emmy, Chryzogona
Pokaż menu

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok

19 listopada, 2020

16 listopada Wójt Gminy Miedźno wydał zarządzenia w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032 oraz projektu budżetu Gminy Miedźno na 2021 rok.

Proponowany plan finansów samorządu na przyszły rok został przedstawiony do zaopiniowania i konsultacji Radzie Gminy Miedźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody w 2021 roku zaplanowane zostały na poziomie 47,3 mln zł, a wydatki oszacowano na 54,1 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 6,8 mln zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Na wydatki bieżące przeznaczonych zostanie 37,6 mln zł, a na wydatki inwestycyjne prawie 16,5 mln zł, z czego udział środków pochodzących z funduszy europejskich będzie stanowił kwotę niemal 2,5 mln zł.

Tradycyjnie największą pulę w wydatkach bieżących stanowi oświata. Na szkoły i przedszkola zarezerwowane zostało łącznie 12,9 mln zł. Dodatkowe 336 tys. zł zł pochłonie edukacyjna opieka wychowawcza, czyli utrzymanie świetlic szkolnych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kolejne 9,9 mln zł wydatków, z czego wydatki na gospodarowanie odpadami zaplanowane zostały na poziomie 2,2 mln zł, a oświetlenie ulic, placów i dróg będzie kosztować około 1,6 mln zł.

Wydatki na opiekę społeczną i pomoc najuboższym mieszkańcom to ponad 1,4 mln zł, a na świadczenia wychowawcze, alimentacyjne i inne pochodne tego działu budżetu - 11,4 mln zł.

Ponad 1,1 mln zł w projekcie uchwały budżetowej stanowią wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, z czego planowana dotacja dla Policji ma wynieść 100 tys. zł, a na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych nieco ponad 1 mln zł. W ramach tych środków gmina Miedźno będzie finansować termomodernizacje remiz w Mokrej, Władysławowie i Borowej oraz wybudowanie nowego przyłącza do remizy OSP Kołaczkowice.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zapisanych zostało 1,3 mln zł. W kwocie tej zawarta jest przede wszystkim dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie oraz Biblioteki.

Jakie zadania inwestycyjne znalazły się ponadto w projekcie przyszłorocznego budżetu?

Poza 30 zadaniami w ramach Funduszu Sołeckiego, o które zawnioskowali mieszkańcy poszczególnych sołectw i na które przeznaczonych będzie 315 tys. zł, najważniejszymi pozycjami inwestycyjnymi są: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej, przebudowa dróg gminnych w Ostrowach nad Okszą, rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy w formule PPP, rozbudowa oczyszczalni ścieków, dostosowanie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miedźnie do potrzeb osób niepełnosprawnych czy kompleksowy remont budynku komunalnego w Izbiskach.

- Przyszłoroczny budżet uwzględnia inwestycje w każdym z sołectw gminy. Priorytetem jest przede wszystkim budowa dróg. W szczególności dokończenie projektu przebudowy ulic w Miedźnie - Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej i Polnej. To duże zadanie o wartości ponad 9,7 mln zł. Oprócz pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6,7 mln zł, z budżetu gminy musimy przeznaczyć na nie 3 mln zł. Budowa nowych ulic w Ostrowach nad Okszą to także wydatek ponad 3 mln zł. Ponadto czeka nas zapłata za termomodernizację szkoły w Mokrej. Planowany deficyt budżetowy jest wynikiem naszej inwestycyjnej aktywności. Tych wspomnianych wyżej, jak i wielu nowych, ważnych przedsięwzięć. Inwestycji jest dużo i w naturalny sposób ich realizacja wymusza na nas, jako inwestorze, wspomaganie się kredytami. Pieniądze te przeznaczamy na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury. Na koniec przyszłego roku zaplanowaliśmy zadłużenie na poziomie około 12 mln zł. Pułap ten jest więc na bardzo bezpiecznym poziomie w stosunku do dochodów Gminy Miedźno. Inwestujemy rozsądnie, pozyskujemy wielomilionowe dotacje z programów krajowych i unijnych. Także w przyszłym roku o takie środki będziemy usilnie zabiegać. O ostatecznym kształcie planu przyszłorocznych dochodów i wydatków zdecyduje oczywiście Rada Gminy Miedźno – komentuje przedstawiony projekt budżetu Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk.
Gmina Miedźno
Miedźno jest to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Gmina stanowi 12,73% powierzchni powiatu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).