Niedziela, 16 maja 2021r. | Imieniny: Andrzeja, Jedrzeja, Szymona
Pokaż menu

Protestujemy przeciwko planowanej wycince historycznego lasu na polu Bitwy pod Mokrą

30 kwietnia, 2021

Wójt Piotr Derejczyk wystosował 27 kwietnia do Nadleśnictwa Kłobuck, a 28 kwietnia do Ministra Klimatu i Środowiska, listy protestacyjne przeciwko planowanej wycince lasu na polu bohaterskiej Bitwy pod Mokrą z 1 września 1939 roku.

Do urzędu gminy wpłynęło 20 kwietnia pismo od mieszkańców wsi Mokra, którzy zwrócili uwagę na planowaną przez Nadleśnictwo Kłobuck wycinkę drzew na działce 952/4 w obrębie Mokra. Las identyfikowany jest przez Lasy Państwowe jako pododdział 376a. Poprosili wójta Piotra Derejczyka o interwencję w tej sprawie i powstrzymanie zaplanowanych przez Nadleśnictwo Kłobuck działań.

W swoim wystąpieniu podnosili, że Nadleśnictwo Kłobuck przeznaczyło do wycięcia niemal cały drzewostan w lesie położonym pomiędzy historyczną leśniczówką a torami kolejowymi, na których w pierwszych dniach II wojny światowej walczył pociąg pancerny „Śmiały”. Wskazali, że las porośnięty jest wiekowymi dębami oraz bukami, a niektóre ze wskazanych do wycinki drzew kwalifikują się do tego, by ustanowić je ochroną ze względu na szczególną wartość przyrodniczą.

Po gruntownym zbadaniu sprawy 23 kwietnia przez urzędników gminnych wójt Piotr Derejczyk przesłał do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kłobuck pana Jerzego Sądla list protestacyjny, w którym prosi o powstrzymanie działań i zmianę decyzji, która budzi uzasadnione protesty społeczeństwa oraz narusza równowagę przyrodniczą tego miejsca.

W przesłanej korespondencji poinformował również, że planowane do usunięcia drzewa rosną w miejscu historycznym. Są one „niemymi świadkami” wydarzeń Bitwy pod Mokrą z 1 września 1939 roku i bohaterskiej postawy polskich żołnierzy walczących z niemieckim najeźdźcą. Obecnie stanowią tło dla Pomnika Pamięci Bohaterów Bitwy pod Mokrą, który został w roku 2020 wpisany do rejestru zabytków.

Podobnej treści wystąpienie zostało skierowane także do Ministra Klimatu i Środowiska pana Michała Kurtyki. Wójt Piotr Derejczyk poprosił o pilną interwencję w tej sprawie. Poinformował również, że Gmina Miedźno przystąpiła do prac legislacyjnych nad uchwałą zmierzającą do ustanowienia części znajdującego się na wskazanym terenie drzewostanu pomnikami przyrody.

Treść pisma skierowanego do Nadleśnictwa Kłobuck:

„Pragnę gorąco zaprotestować planom wycinki drzew w miejscowości Mokra na działce nr 952/4. W mojej ocenie jest to działanie pochopne i nieprzemyślane. Nie mogę się z tą decyzją zgodzić, ponieważ narusza ona nie tylko równowagę przyrodniczą w tym miejscu, ale budzi także uzasadniony protest społeczeństwa.

Mieszkańcy Mokrej zgłosili się do mnie w celu podjęcia działań mających na celu uniknięcie planowanej wycinki drzew. W przesłanym piśmie podnieśli, że zaznaczone do usunięcia drzewa to stare, stuletnie dęby oraz buki. Dodatkowo w trakcie przeprowadzonych w dniu 23.04.2021 r. oględzin pracownicy Urzędu Gminy ustalili, że drzewa w obwodzie mierzą ponad 300 cm, w związku z czym kwalifikują się do ustanowienia ich pomnikami przyrody. Gmina Miedźno podjęła prace nad uchwałą w sprawie ustanowienie ww. drzew pomnikami przyrody.

Planowane do usunięcia drzewa odgrywają istotną rolę dla otaczającego nas krajobrazu przyrodniczego. Rosną w bliskim sąsiedztwie historycznej leśniczówki oraz torów kolejowych, na których walczył pociąg pancerny „Śmiały”. Są one „niemymi świadkami” wydarzeń z 1 września 1939 r. jak również bohaterskiej postawy żołnierzy walczących w bitwie obronnej podczas II wojny światowej. Stanowią tło dla Pomnika Pamięci Bohaterów Bitwy pod Mokrą, który został w roku 2020 wpisany do rejestru zabytków.

W pełni popieram protest mieszkańców, a działania Nadleśnictwa Kłobuck uważam za pochopne i nieodpowiednie. Proszę o ich wstrzymanie”.

Treść listu skierowanego do Ministra Klimatu i Środowiska:

„Pragnę gorąco zaprotestować planom wycinki drzew gatunku buk i dąb w miejscowości Mokra, w gminie Miedźno. Proszę Pana Ministra o podjęcie pilnej interwencji w tej sprawie.

W dniu 27.04.2021 r. wysłałem do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kłobuck pismo z protestem dotyczącym planów wycinki drzew gatunku buk i dąb na działce na 952/4 w miejscowości Mokra, gmina Miedźno.

Uważam, że decyzja podjęta przez Nadleśnictwo Kłobuck jest nieprzemyślana oraz pochopna. Podobne zdanie wyrażają mieszkańcy Mokrej, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w ww. sprawie. Drzewa planowane do usunięcia to stuletnie dęby oraz buki. Pracownicy Urzędu Gminy podczas przeprowadzonych w dniu 23.04.2021 r. oględzin ustalili, że drzewa mają dużą wartość przyrodniczą, ich obwód mierzy ponad 300 cm, w związku z czym kwalifikują się do ustanowienia ich pomnikami przyrody. Gmina Miedźno podjęła prace legislacyjne nad uchwałą w sprawie ustanowienia ww. drzew pomnikami przyrody.

Planowane do usunięcia przez Nadleśnictwo Kłobuck drzewa odgrywają bardzo istotną rolę dla krajobrazu przyrodniczego naszej Gminy. Rosną w bliskim sąsiedztwie historycznej leśniczówki oraz torów kolejowych, na których walczył pociąg pancerny „Śmiały”. Są niemymi świadkami wydarzeń z 1 września 1939 r. oraz bohaterskiej walki żołnierzy podczas II wojny światowej. Stanowią tło dla Pomnika Pamięci Bohaterów Bitwy pod Mokrą, który w 2020 roku został wpisany do rejestru zabytków ruchomych.

Liczę na pomoc Pana Ministra w uratowaniu tego cennego drzewostanu przed bezmyślną i rabunkową wycinką”.
Gmina Miedźno
Miedźno jest to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Gmina stanowi 12,73% powierzchni powiatu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).