Piątek, 22 października 2021r. | Imieniny: Halki, Filipa, Salomei
Pokaż menu

Program współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

14 września, 2021
Stacja kolejowa w Pankach / Wikipedia / MateuszFD - Praca własna / CC BY-SA 3.0 Stacja kolejowa w Pankach / Wikipedia / MateuszFD - Praca własna / CC BY-SA 3.0

Program współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Panki do przedkładania propozycji zadań oraz uwag do projektu programu współpracy na 2022 r.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania uwag dotyczących projektu uchwały”

Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do Kierownika Inspektoratu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki zajmującego się sprawami współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie do 21 września 2021 r. telefonicznie (pod numerem telefonu 34 317 90 35 wew. 42), drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 17).

DOCX4. Formularz.docx

PDFProjekt Uchwały, Projekt Programu, Formularz do konsultacji 2022 r..pdf

PDFOgłoszenie - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2022r..pdf

PDFProtokół z konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Panki 2022.pdf

Źródło: Urząd Gminy PankiGmina Panki
Panki – gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w południowo-zachodniej części powiatu kłobuckiego. Kształt gminy zbliżony jest do prostokąta o dłuższej osi północ–południe. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).