Środa, 28 lipca 2021r. | Imieniny: Aidy, Marceli, Wiktora
Pokaż menu

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych – Powszechny Spis Rolny

15 czerwca, 2020
Popów - dwa kościoły / Wikipedia / Krzych.w - Praca własna / CC BY-SA 3.0 Popów - dwa kościoły / Wikipedia / Krzych.w - Praca własna / CC BY-SA 3.0

Gminne Biuro Spisowe zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2019 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Popów.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

– pełnoletnich;
– zamieszkałych na terenie gminy Popów;
– posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
– posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
– które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r.  na adres: Urząd Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w sekretariacie urzędu, pokój nr 12. Decyduje data wpływu do tut. urzędu.

Tel. 34/3 177 067

e-mail: ug@gminapopow.pl

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 klauzula informacyjna

Źródło: Urząd Gminy PopówGmina Popów
Popów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).