Sobota, 15 maja 2021r. | Imieniny: Zofii, Nadziei, Izydora
Pokaż menu

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

14 kwietnia, 2021
Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

W związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów na lata 2014 – 2032”  Wójt Gminy Popów informuje, że będzie ubiegał się o pozyskanie środków finansowych w postaci dotacji do zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Katowicach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane bezpłatnym demontażem bądź odbiorem zdemontowanych materiałów azbestowych (płyty eternitowe) proszone są o składanie wniosków do dnia 17.05.2021 r. do Urzędu Gminy Popów. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględniane przy realizacji przedmiotowego  projektu.

Wójt Gminy Popów jednocześnie informuje, że:

  • warunkiem realizacji przez Gminę Popów zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach;
  • zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, nie obejmuje natomiast dopłaty do nowego pokrycia dachowego. Koszty z tym związane właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie;
  • przed wykonaniem robót budowlanych polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić zamiar wymiany pokrycia dachowego do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, tj. do wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, na 21  dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Wnioski dostępne są:

  • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Popów;
  • na stronach internetowych: www.gminapopow.pl w zakładce aktualności, www.bip.gminapopow.pl na tablicy ogłoszeń;

Wzór wniosku dostępny jest poniżej w załączniku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 34 317 70 67, wew. 216.

Źródło: Urząd Gminy PopówGmina Popów
Popów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).