Piątek, 22 stycznia 2021r. | Imieniny: Anastazego, Wincentego
Pokaż menu

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: „Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE”

13 stycznia, 2021
Obrazek przedstawiający partnerów projektowych

Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, w tym w ramach opracowania środowiskowych dokumentów strategicznych, tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (konsultacje w dn. 09.11.2016

  • 30.11.2016), Program Ochrony Środowiska 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku (konsultacje w dn. 10.10.2019-17.10.2019).
    Partnerzy społeczni to:
  • organizacja pozarządowe, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna w Więckach, Koło Gospodyń Wiejskich w Więckach,
  • podmioty sektora finansów publicznych i jednostki samorządowe, np. szkoły, przedszkola,
  • mieszkańcy,
  • przedsiębiorcy,
  • Radni gminy i Sołtysi.

Interesariusze zgłaszali zakres i potrzebę realizacji projektu m.in. podczas odbywających się spotkań, zebrań wiejskich, sesji, w tym: w dniach: 31.07.-23.08.2019 r.

W związku z powyższym projekt jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej i odpowiedzią na problemy grupy docelowej. Przedsięwzięcie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz pozostałych podmiotów w zakresie konieczności i zakresu realizacji inwestycji.

Źródło: Urząd Gminy PopówGmina Popów
Popów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).